DSC_7010.jpg

‘Sharing the stories of lockdown, through the hearts and hands of the community’

'Rhannu straeon y cyfnod cloi, drwy galonnau a dwylo'r gymuned'

Hi I’m Naz, founder of Ziba Creative. 
Helo, Naz ydw i, sylfaenydd Ziba Creative. 

I am a community artist, developing a project called ‘Lost Connections’. 

In these strange times, the human connections that we thrive on, are missing. Telling the stories of the community is so important – of hope, isolation, worries, memories, things that we hold close to us. What are we holding onto? What will we take forward from all of this?

‘Lost Connections’ will create a visual art piece in the form of a digital gallery, blogs and a podcast. Physical Pop Up exhibitions will be organised if government guidelines allow, throughout December. Our hands tell a story and are a map of our lives and experiences.

My mission is to enable the community to share their stories, record their thoughts and create digital memories by bringing them together online. 

All you need to do to take part is create a piece of artwork inspired by lockdown, include your hand(s) and tell me the meaning behind it. 

I’m looking forward to connecting with you all along the way!

Rwy'n artist cymunedol, ac rwy’n datblygu project o'r enw 'Cysylltiadau Coll'.

 

Yn y cyfnod rhyfedd hwn, mae'r cysylltiadau dynol rydyn ni’n ffynnu arnyn nhw ar goll. Mae adrodd straeon y gymuned mor bwysig – straeon am obaith, unigedd, pryderon, atgofion, pethau sy’n annwyl i ni.  Beth rydyn ni’n gafael arno?  Beth fydd yn para gyda ni o hyn i gyd?

Bydd 'Cysylltiadau Coll' yn creu darn celf gweledol ar ffurf oriel ddigidol, blogiau a phodlediad.  Bydd arddangosfeydd dros dro go iawn yn cael eu trefnu os bydd canllawiau'r llywodraeth yn caniatáu hyn, a hynny trwy gydol mis Rhagfyr.  Mae ein dwylo'n adrodd stori ac yn fap o'n bywydau a'n profiadau.  Fy nghenhadaeth i yw galluogi'r gymuned i rannu eu straeon, cofnodi’r hyn sydd ar eu meddwl, a chreu atgofion digidol drwy ddod â nhw at ei gilydd ar-lein.  

Y cyfan sydd angen i chi ei wneud i gymryd rhan yw creu darn o waith celf wedi'i ysbrydoli gan y cyfnod cloi, cynnwys eich llaw/dwylo a dweud wrtha i beth yw’r ystyr y tu ôl i’r darn. 

 

Rwy'n edrych ymlaen at gysylltu â chi yn ystod y siwrnai hon!

This project was made possible by the support of The Arts Council of Wales, Stabilisation Fund.   

Gwnaed y prosiect hwn yn bosibl drwy gefnogaeth Cronfa Sefydlogi Cyngor Celfyddydau Cymru.   

 Ziba Creative - 2020

07860 660870

naz@zibacreative.co.uk

    Ziba Creative, Llantarnam Grange Arts Centre,

 St Davids Road, Cwmbran, South Wales  NP44 1PD