These blogs have been created by the community. Featuring stories about their time in lockdown and the artwork it has inspired them to create. All stories and artwork are unique and personal.

 

We would love to feature your work and your story. If you would like any of these blogs in Welsh, please feel free to get in touch. 

hand1.jpg

Mae'r blogiau hyn wedi cael eu creu gan y gymuned.  Maent yn cynnwys straeon am eu hamser yn y cyfnod clo a'r gwaith celf y mae hwnnw wedi eu hysbrydoli i'w greu. Mae'r holl straeon a gwaith celf yn unigryw ac yn bersonol. 

 

Byddem wrth ein bodd yn cynnwys eich gwaith a'ch stori. Os hoffech gael unrhyw un o'r blogiau hyn yn Gymraeg, mae croeso i chi gysylltu â ni.