DSC_7006_edited.jpg

There are a few ways to get involved with ‘Lost Connections’

Mae nifer o ffyrdd o fod yn rhan o ‘Cysylltiadau Coll'. Gallwch naill ai

To submit your artwork online

Please complete our questionnaire which will have a section for you to attach images of your final creations. 

All you need to do to take part is create a piece of artwork inspired by lockdown, include your hand(s), take a photo of it and tell me the meaning behind it.

We will ask you questions surrounding your artwork such as:

 

How has lockdown changed you? What has brought you joy? What has inspired your artwork?

I gyflwyno eich gwaith celf ar-lein

Llenwch ein holiadur a fydd ag adran i chi atodi delweddau o'ch creadigaethau terfynol.

Y cyfan sydd angen i chi ei wneud i gymryd rhan yw creu darn o waith celf wedi'i ysbrydoli gan y cyfnod cloi, cynnwys eich llaw/dwylo, tynnu llun ohono a dweud wrtha i beth yw’r ystyr y tu ôl i’r darn. 

  

Byddwn yn gofyn cwestiynau i chi am eich gwaith celf megis: 

 

Sut mae’r cyfnod cloi wedi eich newid? Beth sydd wedi dod â llawenydd i chi?  Beth sydd wedi ysbrydoli eich gwaith celf? 

Send your completed questionnaire and artwork to this address 

Llantarnam Grange Arts Centre, St Davids Road, Cwmbran, Torfaen, NP44 1PD

 

E-mail images of your finished artworks to

naz@zibacreative.co.uk

 

If you would prefer to record your questionnaire answers on a phone or in a video, these responses can also be emailed to me. By completing the questionnaire and sending in your artwork, you are giving me permission to share your art and story.

 

The deadline to send in your artwork is 3:00pm on 31st January.

 

For any further questions and information, get in touch with me. Thank you for sharing your art and your stories.

Anfon eich holiadur a'ch gwaith celf i'r cyfeiriad hwn  

Canolfan Gelfyddydau Llantarnam Grange, St Davids Road, Cwmbrân, Tor-faen NP44 1PD

 

E-bostio delweddau o'ch gweithiau celf gorffenedig at

naz@zibacreative.co.uk

 

Neu os yw’n well gennych recordio’ch atebion i’r holiadur ar ffôn neu mewn fideo, gallwch e-bostio'r ymatebion hyn ataf hefyd. Drwy lenwi'r holiadur ac anfon eich gwaith celf i mewn, rydych yn rhoi caniatâd i mi rannu eich celf a'ch stori.

 

 

Y dyddiad cau i anfon eich gwaith celf yw 3:00pm ar 31st Ionawr.

 

Os oes gennych gwestiynau neu os hoffech gael rhagor o wybodaeth, mae croeso i chi gysylltu â fi. Diolch am rannu eich celf a'ch straeon.

Contact

hand.jpg

Phone /Ffôn: 07860 660870

Address / Cyfeiriad:

Llantarnam Grange Arts Centre,

St Davids Road,

Cwmbran, Torfaen  NP44 1PD

Email /E-bost: naz@zibacreative.co.uk

Untitled-1.jpg
hands_edited.jpg